polyploidie

Zhodnocení cytotypové a morfologické variability spolu s mírou hybridizace u rodu stolístek (Myriophyllum L.) na území ČR a sousedních států. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 18:00
Autor(ka)
Hrdinová, Magdalena
Rok
2015
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.