retikulátní evoluce

Evoluční historie polyploidního okruhu Galium pumilum ve Střední Evropě. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 16:45
Autor(ka)
Knotek, Adam
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.