hybridizace

Evoluční význam populací rostlin s ploidní heterogenitou. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 19:03
Autor(ka)
Růžičková, Pavla
Rok
2008
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Evoluční historie polyploidního okruhu Galium pumilum ve Střední Evropě. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 16:45
Autor(ka)
Knotek, Adam
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.