mikrosatelity

Hybridizace horských druhů vrb na příkladu vrby hrotolisté ve Velké kotlině. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 02:00
Autor(ka)
Brandová, Blanka
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Ekologie, biologie a rozšíření vrby šípovité (Salix hastata) ve Velké kotlině (Hrubý Jeseník). Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 21:10
Autor(ka)
Brandová, Blanka
Rok
2008
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.