Moravskoslezské Beskydy

Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009)
Autor/autoři
Marie Popelářová, David Hlisnikovský, Petr Koutecký, Martin Dančák, Jana Tkáčiková, Radim J. Vašut, Marie Vymazalová, Miroslav Dvorský, Pavel Lustyk, Lucie Ohryzková
maskovh5 Čt 24. 05. 2018 - 09:10
Rok
2011
Ročník
46
Číslo
2
Stránka
277
Karyologická a morfologická studie vybraných populací okruhu Dactylorhiza maculata. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 23:21
Autor(ka)
Taraška, Vojtěch
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.