karyologie

Karyologická a morfologická studie vybraných populací okruhu Dactylorhiza maculata. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 23:21
Autor(ka)
Taraška, Vojtěch
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.