průtoková cytometrie

Zhodnocení cytotypové a morfologické variability druhu Vicia cracca L. (Fabaceae) na území střední Evropy.

Autor(ka)
Eliášová, Anežka
Rok
2008
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Poznámky a/nebo abstrakt

práce je v anglickém jazyce

Riziko hybridizace pěstovaných třešní s ohroženou třešní křovitou (Prunus fruticosa). Zuzana Mruzíková Út 02. 01. 2018 - 19:02
Autor(ka)
Musilová, Lenka
Rok
2010
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Hybridizace a mikroevoluční vztahy u středoevropských zástupců rodu Diphasiastrum. Zuzana Mruzíková Út 02. 01. 2018 - 18:58
Autor(ka)
Hanušová, Kristýna
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Poznámky a/nebo abstrakt

jiné jméno autorky: Kristýna Dvořáková