hybridní introgrese

Riziko hybridizace pěstovaných třešní s ohroženou třešní křovitou (Prunus fruticosa). Zuzana Mruzíková Út 02. 01. 2018 - 19:02
Autor(ka)
Musilová, Lenka
Rok
2010
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Hybridizace a mikroevoluční vztahy u středoevropských zástupců rodu Diphasiastrum. Zuzana Mruzíková Út 02. 01. 2018 - 18:58
Autor(ka)
Hanušová, Kristýna
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Poznámky a/nebo abstrakt

jiné jméno autorky: Kristýna Dvořáková

Současný stav rozšíření zvláště chráněného taxonu Viola lutea subsp. sudetica (Willd.) Nyman v Krkonoších. Zuzana Mruzíková St 01. 03. 2017 - 17:38
Autor(ka)
Srnková, Veronika
Rok
2015
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.