hybridní introgrese

Hybridizace a mikroevoluční vztahy u středoevropských zástupců rodu Diphasiastrum.

Autor(ka)
Hanušová, Kristýna
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Poznámky a/nebo abstrakt

jiné jméno autorky: Kristýna Dvořáková