morfotypy květů

Současný stav rozšíření zvláště chráněného taxonu Viola lutea subsp. sudetica (Willd.) Nyman v Krkonoších. Zuzana Mruzíková St 01. 03. 2017 - 17:38
Autor(ka)
Srnková, Veronika
Rok
2015
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.