Dactylorhiza fuchsii

Karyologická a morfologická studie vybraných populací okruhu Dactylorhiza maculata. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 23:21
Autor(ka)
Taraška, Vojtěch
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Výskyt vstavačovitých (Orchidaceae Juss.) na synantropních stanovištích severní Moravy a Slezska. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:44
Autor(ka)
Kunc, Tomáš
Rok
2013
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.