orchideje

Orchideje Českého středohoří

 

Nepraš, Karel, Kroufek, Roman a Vlačiha, Vlastislav. Orchideje Českého středohoří. Ústí nad Labem: Český svaz ochránců přírody, 2018. 206 stran. ISBN 978-80-270-4914-1.

Druhé vydání knihy “Orchideje Českého Středohoří” představuje slovem i obrazem všechny druhy orchidejí, jež se v této oblasti historicky vyskytovaly nebo dosud vyskytují. Ukazuje je na bezmála 350 fotografiích, zároveň poskytuje čtenáři informace o jejich ekologii, rozšíření i soupis floristických nálezů.