ochrana přírody

Pastva hospodářských zvířat a její využití v ochranářské praxi
Autor/autoři
Michal Hejcman, Vilém Pavlů, František Krahulec
maskovh5 Ne 14. 10. 2018 - 15:00
Rok
2002
Ročník
37
Číslo
2
Stránka
203
Vlastnosti charakterizující kriticky ohrožené druhy naší květeny. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 17:46
Autor(ka)
Gabrielová, Jarmila
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Vliv osevních směsí a pozemkových úprav na travino-bylinná společenstva v NP Podyjí. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 00:14
Autor(ka)
Klíma, Tomáš
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.
Ekologie a rozšíření suchých trávníků ve východních Čechách a jejich proměna v posledních 50 letech. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 00:09
Autor(ka)
Kalous, Roman
Rok
2014
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.