Současný stav rozšíření hořečku nahořklého (Gentianella amarella) v ČR

Autor/autoři
Jiří Brabec, Lukáš Krinke, Michal Štefánek, Jan Kirschner, Lída Kirschnerová
Abstrakt

Článek přináší shrnutí dvacetiletého monitoringu hořečku nahořklého pravého (Gentianella amarella subsp. amarella) v České republice. Autoři sledovali celkem 72 lokalit.

V Polabí byly zaznamenány i přechodné typy mezi hořečkem nahořklým pravým (G. *amarella) a jazykovitým (G. *lingulata). V Krušných horách se pak vyskytují populace, které vykvétají o šest až osm týdnů dříve než je pro G. *amarella typické. Jejich zástupci se zároveň odlišují v některých morfometrických znacích (největší květy jsou cca o 20 mm delší, kališní lístky jsou nepravidelné, aj.).

V případě pěti lokalit z podhůří Českého lesa a jedná lokality z Českomoravské vysočiny se hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) vyskytuje spolu s hořečkem mnohotvarým českým (G. praecox subsp. bohemica). Na pěti z nich, a také na jedné, kde se již druhý ze zmíněných taxonů nevyskytuje, byl zaznamenán kříženec Gentianella ×austroamarella.

Ke každé z lokalit je v příspěvku uvedena lokalizace (včetně GPS souřadnic), stručný popis vegetace, dosavadní způsob obhospodařování a stav populace.

V příspěvku jsou dále popsány také ekologické nároky druhu a obecná doporučení pro management lokalit.

Rubrika
Rok
2020
Ročník
55
Číslo
2
Stránka
221