monitoring

Ekobiologické nároky lesních populací střevíčníku pantofličku (Cypripedium calceolus L.). Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:34
Autor(ka)
Gola, Petr
Rok
2011
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.

Hodnocení stavu vybraných populací mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) na Frenštátsku.

Autor(ka)
Kubíková, Petra
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.