Gladiolus imbricatus

Vybrané populační parametry druhu mečíku střechovitého (gladiolus imbricatus) na Frenštátsku. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:38
Autor(ka)
Kubíková, Petra
Rok
2011
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Hodnocení stavu vybraných populací mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) na Frenštátsku. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 21:49
Autor(ka)
Kubíková, Petra
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.