populační studie

Hodnocení stavu vybraných populací mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) na Frenštátsku.

Autor(ka)
Kubíková, Petra
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.