Vliv pastvy na populační dynamiku vybraných druhů.