Ekobiologické nároky lesních populací střevíčníku pantofličku (Cypripedium calceolus L.).