Ellenbergovy indikační hodnoty

Lze z fytocenologických dat rozpoznat příčiny invaze kolotočníku ozdobného (Telekia speciosa, Asteraceae) v Orlických horách? Zuzana Mruzíková Pá 22. 02. 2019 - 14:54
Autor(ka)
Kubů, Lenka
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra biologie.
Poznámky k používání průměrných Ellenbergových indikačních hodnot při analýze vegetačních dat
Autor/autoři
David Zelený
maskovh5 Pá 25. 05. 2018 - 07:39
Rok
2012
Ročník
47
Číslo
1
Stránka
159
Rastlinné spoločenstvá pastvín a lúk v Strážovských vrchoch. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 13:00
Autor(ka)
Cachovanová, Lucia
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Ekobiologické nároky lesních populací střevíčníku pantofličku (Cypripedium calceolus L.). Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:34
Autor(ka)
Gola, Petr
Rok
2011
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Ekobiologické nároky lesních populací střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus L.). Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 21:45
Autor(ka)
Gola, Petr
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Změny luční vegetace na Bílém Kříži: Vliv managementu a sezónní změny. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 20:17
Autor(ka)
Hlinka, Tomáš
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.