alometrie

Srovnávací studie poměru kořen:prýt u semenáčků.

Autor(ka)
Maternová, Jana
Rok
2020
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Stádium semenáče představuje pro rostliny kritickou životní fázi, během níž většinou dochází k nejvyšší mortalitě jedinců. Tato práce je zaměřena na růstové strategie semenáčků, tj. rozdělení investic do kořene a prýtu v rané fázi života rostliny. Byl proveden kultivační experiment, který byl založen na analýze poměrů prýt:kořen u semenáčků 33 druhů, které se liší svými nároky na vlhkost prostředí. Dle očekávání byla prokázána signifikantní korelace mezi ellenbergovskými indikačními hodnotami pro vlhkost a délkovým poměrem prýt:kořen. Naopak v případě hmotnostního poměru nebyla tato korelace průkazná. Moje výsledky naznačují, že zásadní roli hraje spíše délkový poměr prýt:kořen, který by mohl být hlavní vlastností podléhající selekčním tlakům. Tato práce může být podkladem pro rozsáhlejší studii, která by mohla zjištěnou korelaci ellenbergovských indikačních hodnot pro vlhkost a délkového poměru otestovat pro větší vzorek rostlinných druhů. V rámci práce byl také zpracován didaktický materiál, který představuje význam klíčení semen a fázi semenáče v životním cyklu rostlin středoškolským studentům.