Taxonomické a ekologické charakteristiky druhu Gypsophila muralis L.