Poznámky k používání průměrných Ellenbergových indikačních hodnot při analýze vegetačních dat