statistické metody

Biostatistika

Dlouho očekávaná učebnice statistiky, která poskytuje názorné příklady řešení ve dvou nejběžněji používaných statistických programech (R a Statistika), zároveň uvádí i jakým způsobem by měly být statistické výsledky prezentovány v odborných publikacích.

V edici Episteme vydalo nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.