Ekologie

Synchorologické jevy v lesní vegetaci Moravy a Slezska
Autor/autoři
Jaroslav Moravec
maskovh5 Ne 26. 07. 2020 - 18:31
Rok
1995
Ročník
30
Číslo
1
Stránka
55
Melicetum ciliatae Kaiser 1926 ve Strážovských vrších
Autor/autoři
Martin Duchoslav, Bronislav Gruna
maskovh5 Ne 26. 07. 2020 - 17:18
Rok
1995
Ročník
30
Číslo
1
Stránka
51
Festuco pallentis-Alyssetum saxatilis na jihozápadní Moravě
Autor/autoři
Lubomír Tichý, Milan Chytrý
maskovh5 So 25. 07. 2020 - 08:46
Rok
1996
Ročník
31
Číslo
2
Stránka
187
Poznámky k semennému rozmnožování Bolboschoenus maritimus
Autor/autoři
Zdeňka Hroudová, Petr Zakravský, Lenka Moravcová
maskovh5 Čt 25. 06. 2020 - 07:03
Rok
1996
Ročník
31
Číslo
1
Stránka
71
Výskyt rostlinného společenstva s Panicum capillare podél železniční tratě mezi Brnem hi. n. a zastávkou Horní Heršpice
Autor/autoři
František Grüll
maskovh5 Pá 03. 04. 2020 - 21:54
Rok
1997
Ročník
32
Číslo
1
Stránka
97
Viatická migrace apofytických a synantropních druhů v tundrových ekosystémech Krkonošského národního parku
Autor/autoři
Jitka Málková
maskovh5 Pá 03. 04. 2020 - 21:30
Rok
1997
Ročník
32
Číslo
1
Stránka
87
Změny litorální vegetace Opatovického rybníka za období 1971-1992
Autor/autoři
Zdenka Hroudová, Petr Zákravský
maskovh5 Pá 20. 03. 2020 - 19:28
Rok
1998
Ročník
33
Číslo
2
Stránka
197
Vliv výšky vodní hladiny na vývoj semenáčků Alisma gramineum
Autor/autoři
Zdenka Hroudová, Petr Zákravský
maskovh5 Čt 19. 03. 2020 - 21:28
Rok
1998
Ročník
33
Číslo
2
Stránka
219
Rozšírenie vŕby bylinnej (Salix herbacea) na Slovensku
Autor/autoři
Ján Kliment
maskovh5 Čt 05. 09. 2019 - 22:46
Rok
2019
Ročník
54
Číslo
1
Stránka
23
Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II.
Autor/autoři
Martin Duchoslav
maskovh5 So 03. 08. 2019 - 18:28
Rok
1999
Ročník
34
Číslo
1
Stránka
89