Charakteristika populací a výskytu Impatiens glandulifera na Křivoklátsku

Autor/autoři
Martin Hejda
Abstrakt

Tento článek vychází z diplomové práce „Charakteristika populací a výskytu Impatiens glandulifera na území CHKO a BR Křivoklátsko“.

Výzkum provedený v letech 2002 a 2003 si kladl za cíl zodpovědět následující otázky týkající se výskytu I. glandulifera na Křivoklátsku:

a) Jaká společenstva jsou invadována netýkavkami ve zkoumaném území?

b) Jaký je aktuální výskyt I. glandulifera na Křivoklátsku?

c) Liší se plochy s rozsáhlými porosty I. glandulifera od analogických ploch, kde byl tento druh již na začátku vegetační sezóny odstraněn? 

 

Článek je součástí digitální knihovny MZK a je dostupný zde.

 

Rubrika
Rok
2004
Ročník
39
Číslo
3
Stránka
431