Vegetace primárního nexerotermního bezlesí v Jindřišském údolí u Jindřichova Hradce

Autor/autoři
Karel Boublík
Abstrakt

Vegetační poměry pahorkatinných oblastí jihovýchodních Čech jsou ve srovnání s tradičními oblastmi výzkumu (např. Třeboňsko) málo známé a v minulosti jim nebyla v literatuře věnována soustavnější pozornost. Podobně je tomu s primárním bezlesím nexerotermních biotopů vázaných většinou na údolní (říční) fenomén, které nebylo v tomto území dosud studováno, částečně jistě pro jeho vzácnost.

Tento příspěvek si klade za cíl upozornit na některé vegetační typy skal, sutí, pramenišť, lesních lemů a světlin. O některých z nich se dá hovořit jako o primárních vegetačních typech suprakolinních poloh střední Evropy, jiné byly jistě podpořeny lidskou činností. Míru ovlivnění dnes již nelze přesně specifikovat.

Jindřišské údolí leží ca 5-8 km východně od Jindřichova Hradce. Práce navazuje na přehled lesní vegetace Jindřišského údolí (Boublík 2002), kde je rovněž pojednáno o pří rodních podmínkách oblasti.

Článek je součástí digitální knihovny MZK a je dostupný zde.

Rubrika
Rok
2004
Ročník
39
Číslo
3
Stránka
421