primární bezlesí

Klimato-fenologická srovnávací analýza tří stanovišť alpínského bezlesí Vysokých Sudet na příkladu druhů Calluna vulgaris a Vaccinium myrtillus. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:58
Autor(ka)
Zahradník, David
Rok
2011
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Krátkodobé změny subalpínské a alpínské vegetace po ukončení antropogenních zásahů v Hrubém Jeseníku. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:02
Autor(ka)
Chmelinová, Barbora
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.