sněhová pokrývka

Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských vysokostébelných trávníků svazu Calamagrostion Villone. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 13:33
Autor(ka)
Medlenová, Markéta
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Klimato-fenologická srovnávací analýza tří stanovišť alpínského bezlesí Vysokých Sudet na příkladu druhů Calluna vulgaris a Vaccinium myrtillus. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:58
Autor(ka)
Zahradník, David
Rok
2011
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských vysokostébelných trávníků svazu Calamagrostion villosae. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 22:25
Autor(ka)
Mendelová, Markéta
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.