subalpínské pásmo

Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských vysokostébelných trávníků svazu Calamagrostion Villone. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 13:33
Autor(ka)
Medlenová, Markéta
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.