subalpínské pásmo

Fenologické odezvy vybraných alpínských chamaefytů a hemikryptofytů na globální změny prostředí. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 21:00
Autor(ka)
Škrottová, Pavlína
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.