Landek

Inventarizační výzkum mechorostů na území města Ostravy. Zuzana Mruzíková Po 27. 03. 2017 - 17:49
Autor(ka)
Vávrová, Iva
Rok
2008
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.