Cephalanthera longifolia

Výskyt vstavačovitých (Orchidaceae Juss.) na synantropních stanovištích severní Moravy a Slezska. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:44
Autor(ka)
Kunc, Tomáš
Rok
2013
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.