synantropní vegetace

Bohatý výskyt synantropního druhu Amaranthus deflexus v Brně
Autor/autoři
František Grüll
maskovh5 Ne 31. 03. 2019 - 09:22
Rok
1999
Ročník
34
Číslo
1
Stránka
45
Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko
Autor/autoři
Václav Mahelka, Bohumil Mandák, Kateřina Bímová
maskovh5 Po 08. 10. 2018 - 16:04
Rok
2002
Ročník
37
Číslo
2
Stránka
171
Synantropní druhy rostlin podél silnic v Orlických horách a jejich podhůří. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:54
Autor(ka)
Šilarová, Veronika
Rok
2011
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Floristický výzkum povodí Kostkovského potoka (Návsí, Slezské Beskydy). Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 22:13
Autor(ka)
Cieslarová, Petra
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra biologie.
Analýza skladby vegetace okolí horských chat Hrubého Jeseníku. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:58
Autor(ka)
Nekorancová, Eva
Rok
2016
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Změny vegetace lužního lesa přírodního parku Záhlinické rybníky. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:51
Autor(ka)
Sokola, Ondřej
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Synantropní společenstva potenciální přirozené vegetace bikových a jedlových doubrav Ostravska (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:38
Autor(ka)
Dudková, Kateřina
Rok
2014
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.