Změny synantropní vegetace na území České republiky v zemědělském pravěku a raném středověku

Autor/autoři
Petr Kočár, Adéla Pokorná, Jiří Sádlo
Abstrakt

Otázka, zda invazní chování rostlin závisí na době, která uplynula od data jejich imigrace, je předmětem řady současných studií. Pozornost se však soustředí hlavně neofyty, kdežto archeofyty bývají posuzovány jen souborně jako jejich referenční skupina. Přitom délka pobytu (doba od zavlečení, MRT) na našem území má u jednotlivých archeofytů rozpětí od 7500 do 500 let. Proto lze předpokládat, že v různých dobách mohly přicházet druhy s odlišnými vlastnostmi. Příspěvek je zkrácenou a pozměněnou verzí studie věnované invazní dynamice archeofytů, která byla publikována v Presliích (Pokorná et al 2018).

Rubrika
Rok
2018
Ročník
53
Číslo
2
Stránka
217