mokřady

Mokřady

 

ČÍŽKOVÁ, Hana, VLASÁKOVÁ, Libuše, a KVĚT, Jan (eds) Mokřady: ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. 631 stran. Episteme: edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Natura. ISBN 978-80-7394-658-6.