epifytická společenstva

Metody studia biologie epifytických mechorostů. Zuzana Mruzíková Čt 28. 09. 2017 - 18:18
Autor(ka)
Reitschmiedová, Erika
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Vztah epifytických mechorostů ke kůře stromů. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 18:43
Autor(ka)
Czernerová, Dana
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.
Evaluace determinačních znaků rodu Ulota (Bryophyta). Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 17:59
Autor(ka)
Kořenková, Simona
Rok
2010
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.