Orthotrichum patens

Abundance a dominance epifytních mechorostů v jednotlivých úsecích řeky Moravské Sázavy. Zuzana Mruzíková Po 27. 03. 2017 - 17:34
Autor(ka)
Sehnalová, Markéta
Rok
2014
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.