Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část III. - Sudetské mezihoří

Autor/autoři
Jan Doležal, Jaroslav Zámečník
Abstrakt

Třetí díl příspěvku o nových nálezech chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách přináší aktuální výsledky z průzkumu fytogeografického okresu 58. Sudetské mezihoří. Celkem bylo nalezeno 13 taxonů, z toho pět základních druhů — chlupáček oranžový (Pilosella aurantiaca), ch. Bauhinův (P. bauhini), ch. trsnatý (P. caespitosa), ch. úzkolistý (P. piloselloides). Dalších osm taxonů patří mezi primární nebo stabilizované hybridy — chlupáček vidličnatý (P. brachiata), ch. hustokvětý (P. densiflora), ch. květnatý (P. floribunda), ch. klubkatý (P. glomerata), ch. pojizerský (P. iserana), ch. modrozelený (P. polymastix) a ch. Zizův (P. ziziana) a hybrid mezi chlupáčky Bauhinovým a klubkatým (P. bauhini × glomerata). Z 13 nalezených taxonů jsou čtyři pro fytochorion 58. Sudetské mezihoří uváděny nově.

První díl článku (Jan Doležal & Jaroslav Zámečník: Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část I. — Dolní Poorličí) byl uveřejněn ve Zprávách ČBS 53/1 (2018).

Druhý díl článku (Jan Doležal & Jaroslav Zámečník: Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část II. — Orlické podhůří a Orlické opuky) byl uveřejněn ve Zprávách ČBS 54/1 (2019).

Čtvrtý díl článku (Jan Doležal & Jaroslav Zámečník: Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část IV. — Východní polabí) byl uveřejněn ve Zprávách ČBS 57/2 (2022).

Rubrika
Rok
2020
Ročník
55
Číslo
2
Stránka
207