Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část IV. - Východní Polabí

Autor/autoři
Jan Doležal, Jaroslav Zámečník
Abstrakt

Čtvrtý díl příspěvků o nových nálezech chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách přináší nálezy z fytogeografického okresu 15 Východní Polabí (sensu Skalický 1988).

Celkem bylo nalezeno patnáct taxonů, šest z nich jsou hlavní druhy (P. aurantiaca, P. bauhini, P. caespitosa, P. lactucella, P. officinarum a P. piloselloides), devět představují hybridogenní (P. brachiata, P. densiflora, P. flagellaris, P. floribunda, P. glomerata, P. iserana, P. macranthela, P. scandinavica a P. schultesii). Druhy chlupáček pojizerský (P. iserana), ch. dlouholistý (P. macranthela), ch. chluponohý (P. scandinavica) a ch. Schultesův (P. schultesii) byly ve studovaném území nalezeny poprvé.

První díl článku (Jan Doležal & Jaroslav Zámečník: Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část I. — Dolní Poorličí) byl uveřejněn ve Zprávách ČBS 53/1 (2018).

Druhý díl článku (Jan Doležal & Jaroslav Zámečník: Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část II. — Orlické podhůří a Orlické opuky) byl uveřejněn ve Zprávách ČBS 54/1 (2019).

Třetí díl článku (Jan Doležal & Jaroslav Zámečník: Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část III. — Sudetské mezihoří) byl uveřejněn ve Zprávách ČBS 55/2 (2020)

Rubrika
Rok
2022
Ročník
57
Číslo
2
Stránka
219