Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část II. - Orlické podhůří a Orlické opuky

Autor/autoři
Jan Doležal, Jaroslav Zámečník
Abstrakt

V druhé části článku věnovanému rozšíření chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách se autoři zaměřují na oblast Orlického podhůří a Orlických opuk. V první ze zmíněných oblastí bylo zaznamenáno jedenáct taxonů, z nich tři nově (hybrid Pilosella aurantiaca × Pilosella officinarum, P. bauhini a P. macrostolona), v druhé bylo nalezeno deset taxonů (nově opět hybrid Pilosella aurantiaca × Pilosella officinarum, P. aurantiaca, P. brachiata, P. caespitosa a P. calodon).

První díl článku (Jan Doležal & Jaroslav Zámečník: Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část I. — Dolní Poorličí) byl uveřejněn ve Zprávách ČBS 53/1 (2018).

Třetí díl článku (Jan Doležal & Jaroslav Zámečník: Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část III. — Sudetské mezihoří) byl uveřejněn ve Zprávách ČBS 55/2 (2020).

Čtvrtý díl článku (Jan Doležal & Jaroslav Zámečník: Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část IV. — Východní polabí) byl uveřejněn ve Zprávách ČBS 57/2 (2022).

Rubrika
Rok
2019
Ročník
54
Číslo
1
Stránka
9