mikroevoluce

Mezidruhová hybridizace mezi Pulsatilla pratensis a P. patens - význam pro druhovou ochranu. Zuzana Mruzíková Út 02. 01. 2018 - 19:07
Autor(ka)
Krejčová, Nikol
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.