suché trávníky

Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny.

Autor(ka)
Veselá, Irena
Rok
2007
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Jiné jméno autorky: Irena Axmanová

Floristická studie stepních enkláv v okolí Hostěradic. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 23:53
Autor(ka)
Beneschová, Jana
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.