Parnassia palustris

Prameništní vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. Zuzana Mruzíková Út 14. 03. 2017 - 19:21
Autor(ka)
Myšková, Zuzana
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Flóra a vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů rostlin v okolí Moravské Třebové. Zuzana Mruzíková St 08. 03. 2017 - 13:33
Autor(ka)
Sedláček, Vojtěch
Rok
2008
Typ práce
Rigorózní práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.