dendrologie

Dřeviny Smetanových sadů v Hořicích v Podkrkonoší. Zuzana Mruzíková Út 28. 02. 2017 - 23:09
Autor(ka)
Sehnoutková, Barbora
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.