konduktivita

Vegetace lesních pramenišť Bílých Karpat a její vztah k druhovému složení okolí. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 23:11
Autor(ka)
Kraus, Jan
Rok
2010
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.