křivka druhové diverzity

Vztah mezi počtem druhů a velikostí plochy na slatinách: srovnání tří taxonomických skupin. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 16:04
Autor(ka)
Náhlíková, Tereza
Rok
2006
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.