Bílé Karpaty

Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území
Autor/autoři
Jan Willem Jongepier, Karel Fajmon, Zdenka Otýpková
maskovh5 So 03. 03. 2018 - 20:43
Rok
2007
Ročník
42
Číslo
1
Stránka
117
Charakteristické znaky rostlin jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 13:29
Autor(ka)
Křivánková, Vendula
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Obnova luk na orné půdě v krajinném kontextu. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:12
Autor(ka)
Kottová, Šárka
Rok
2014
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta.
Zhodnocení úspěšnosti druhů v regionálních směsích při obnově luk v Bílých Karpatech. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 23:40
Autor(ka)
Montagová, Zdeňka
Rok
2007
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Jihočeská univerzita, Biologická fakulta.
Biologie a rozšíření jeřábu oskeruše (Sorbus domestica) na území CHKO Bílé Karpaty. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 21:06
Autor(ka)
Špíšek, Zdeněk
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Spontánní kolonizace obnovených bělokarpatských luk roslinnými druhy z okolí. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 20:41
Autor(ka)
Johanidesová, Ema
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.