Bílé Karpaty

Průzkum řasových společenstev na mokřadní lokalitě Vojšické louky. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 23:02
Autor(ka)
Habartová, Zuzana
Rok
2015
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra biologie.
Biologie a rozšíření jeřábu oskeruše (Sorbus domestica) na území CHKO Bílé Karpaty. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 21:06
Autor(ka)
Špíšek, Zdeněk
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.