Nízký Jeseník

Mapování a analýza rošíření kýchavice Lobelovy podél říčky Bystřice v Nízkém Jeseníku. Zuzana Mruzíková Čt 04. 05. 2017 - 17:36
Autor(ka)
Bielová, Hana
Rok
2010
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.