fragmentace

Bryoekologická studie mechorostů v zemědělské krajině Dolního Slezska. Zuzana Mruzíková Po 27. 03. 2017 - 17:39
Autor(ka)
Czernerová, Dana
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.