Bryoekologická studie mechorostů v zemědělské krajině Dolního Slezska.