Úloha vnadísk pri šírení nepôvodných druhov rastlín v (lesnej) krajine

Autor/autoři
Pavol Eliáš st.
Abstrakt

Vnadiště je místo, na které se umisťuje návnada za účelem přilákání lovné zvěře. Návnadu většinou tvoří různé rostliny, kulturní plodiny, semena a plody. Jejich rozkládající zbytky obohacují plochu vnadiště a přilehlé okolí o dusíkaté látky, čím způsobují eutrofizaci půdy. Výrazně tak ovlivňují původní vegetaci, jsou lokalitami řady synantropních a ruderálních druhů (včetně invazních), které se z nich prostřednictvím zvěře mohou dále šířit do volné krajiny.

V rámci této studie byla zkoumána vegetace na celkem 55 vnadištích na území západního Slovenska. Bylo zaznamenáno celkem 150 druhů včetně expanzivních a invazivních rostlin, polních plevelů, jedovatých rostlin a takových, které vyvolávají alergické reakce. Výzkum potvrdil roli vnadišť jako ohnisek šíření nepůvodních druhů do volné krajiny. Za příklad autor uvádí šíření některých rostlin v Karpatech, zejména ve vyšších nadmořských výškách, dopodrobna se v článku věnuje druhům Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisifolia, Datura stramonium, Iva xanthiifolia a Solanum nigrum.

Rubrika
Rok
2018
Ročník
53
Číslo
2
Stránka
375